Adatvédelem

Club Karos Spa**** 
Adatkezelési szabályzat

1. Bevezetés

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a www.clubkaros.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a honlap üzemeltetője, mint adatkezelő és az általa megbízott adatfeldolgozó(k) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
A honlap vagy bármely, az adatkezelő vagy kiegészítő szolgáltatások tekintetében harmadik fél által kínált szolgáltatás igénybevételével a felhasználó elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót, és hozzájárul adatainak az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelő kezeléséhez. 

2. Az adatkezelő adatai

Név: CKS Marketing Kft.
Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 131 B.
Elérhetőség: 06-1-248-1896
Cégjegyzékszám:0109987051
Adószám:23969595243

3. Az adatkezelés leírása

Az adatkezelés a honlap felhasználóinak önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján, a felhasználók és az Üzemeltető között a honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevételének céljából történik. 

4. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) pontja alapján az érintetteknek.

5. Kommunikáció

A honlap üzemeltetésével kapcsolatban a Club Karos Spa**** adatkezelői különböző üzeneteket küldenek a felhasználónak e-mail formájában.

6. Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az üzemeltető az adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan bármikor módosíthatja. A módosítás a honlapon való közzététel napjával hatályos. A felhasználó a honlap módosítás hatálybalépését követő használatával kifejezetten elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

8. Tájékoztatás a felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogairól

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak- a kötelező adatkezelés kivételével- törlését vagy zárolását.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatokat. 

A felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
A cookie beállításokat jelenleg az oldal tetején lévő cookie-k kezelése sávban tudja megadni.
Szívesen pihenne, nyaralna egy magas színvonalú Wellness szállodában - esetleg évente többször is - megfizethető áron? Utalvány rendelés

SZÉP kártyát elfogadunk!

Élvezze a pihenést kényelmes lakosztályainkban, rendkívüli kedvezményekkel!

OTP Széchenyi Pihenőkártya Hivatalos Partner K&H SZÉP kártya elfogadóhely MKB Széchenyi Pihenőkártya elfogadóhely
Bezár